הרמת כוסית חגיגית לכבוד בוגרי תואר דוקטור בפקולטה

ביום שני, 28.5.2018 התקיימה הרמת כוסית חגיגית לכבוד בוגרי הפקולטה לתואר דוקטור, שקיבלו את הדיפלומות באותו היום.

עשרה מתוך 11 הדוקטורים החדשים בהרמת הכוסית לכבודם, 28.5.2018

הדוקטורים ה'טריים', יחד עם בני משפחותיהם והמנחים, התכנסו בחדר הישיבות בפקולטה. פרופ' פיני גורפיל, מרכז ועדת תארים מתקדמים בפקולטה, בירך את הבוגרים ואיחל להם הצלחה בהמשך דרכם.

פרופ' פיני גורפיל מברך בהרמת הכוסית לכבוד הדוקטורים החדשים, 28.5.2018

ואלה הם הבוגרים:

יגאל גלוזמן
נועם וינברג
גיל ויסברוד
שמואל יונתן חיון
סוניה טיומקין
גרשון כץ
מיטל לוי
אלון לידור
יואש מור
אהרון יוסף פרידמן
דניאל קוטיקוב

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל גאה בבוגריה ומאחלת להם הצלחה בהמשך דרכם!


A toast in honor of the new PhD graduates, 2018