הפרס על תרומה יוצאת דופן על ידי האגודה הבינלאומית להנדסה ביונית הוענק לפרופסור מחקר אמריטוס דניאל ויס

הפרס על תרומה יוצאת דופן על ידי האגודה הבינלאומית להנדסה ביונית הוענק לפרופסור מחקר אמריטוס דניאל ויס.

אגודה בינלאומית זו, מכסה את כל השטחים של הנדסה מודרכת ביולוגיה, כולל ביומימטיקה, ומעניקה פרס לחוקר בכיר אחד, וכן פרסים משניים לשני חוקרים צעירים (מתחת גיל 40) ועד ארבעה סטודנטים לתארים מתקדמים עבור מחקרים ספציפיים.  הפרסים מוענקים כחלק מאירועי הכנס הבינלאומי התלת-שנתי של האגודה.

הפרס השנה הוענק בעת הכנס החמישי של האגודה (ICBE 2016) שנערך בנינגבו, בסין.

הפרס הוענק על ידי פרופ' יוליון וינסנט מאנגליה, נשיא האגודה הבינלאומית.

Outstanding Contribution Award by the International Society of Bionic Engineering Outstanding Contribution Award by the International Society of Bionic Engineering


Outstanding Contribution Award was given to Distinguished Professor Emeritus Daniel Weihs by the International Society of Bionic Engineering