הפקולטה אירחה יום עיון של מחלקת התעופה במפא"ת בנושא מדחפים ורוטורים

יום עיון בנושא אנליזה, תכן וייצור של מדחפים מחומרים מרוכבים התקיים בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון בתאריך 6.8.15 בהובלת מחלקת מדעי התעופה במפא"ת.

מטרות יום העיון היו הצגת הפעילויות המבוצעות במוסדות השונים לכלל הקהילה הטכנולוגית העוסקת בתחום זה, העמדתן להערכה ושימוש אפשרי לכלל הקהילה ובחינת כיוונים להמשך הפעילות בתחום.

במסגרת יום העיון ניתנו הרצאות על ידי אנשי מפתח מהאקדמיה ומהתעשיה בנושא היבטי פיתוח מערכות כנף סובבת בהשתתפות קהל מכלל הקהילה המדעית והטכנולוגית בארץ.

בין המשתתפים היו נציגים מהאקדמיה, מהתעשיה האזרחית, מהתעשיה הצבאית וממשרדי הממשלה.

20150806_131655

20150806_134610

20150806_134630


Seminar on "Analysis, Design and Manufacturing of Propellers and Rotors from Composite Materials"