שני אליצור זכתה במלגת ריגר לשנת 2015-2016

שני אליצור, סטודנטית לתואר דוקטור בהנחיית פרופ' אלון גני וד"ר ולרי רוזנבנד, זכתה במלגת ריגר של הקרן היהודית הלאומית (ארה"ב) בתחום לימודים בעלי היבטי סביבה לשנה האקדמית 2015-2016. הקרן מתמקדת במחקרים מדעיים והנדסיים מבטיחים בתחומים של משאבי מים, מניעת זיהומים ואנרגיה נקיה ומתחדשת.

בחירת הזוכים נעשתה על בסיס התרומות העתידיות הפוטנציאליות שלהם לשיפור תנאי הסביבה בישראל. שני תקבל את המלגה בטקס שייערך בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב ב-12 באוקטובר 2015.

מחקר הדוקטורט של שני עוסק בהפקה ואחסון של מימן באמצעות התגובה בין אלומיניום ומים והשימוש במימן המופק בתאי דלק לייצור חשמל.

Shani-in-the-Lab


Shani Elitzur has been awarded the Rieger Foundation (USA) Fellowship for 2015-2016