השבועון דה-מרקר סקר את פרויקט הננו-לוויינים הטכניוני "סמסון", בראשותו עומד פרופ' גורפיל, לכבוד שבוע החלל הישראלי

השבועון דה-מרקר סקר את פרויקט הננו-לוויינים הטכניוני "סמסון", בראשותו עומד פרופ' פיני גורפיל, לכבוד שבוע החלל הישראלי, למאמר ראו כאן.


Technion's SAMSON nanosatellite project, led by Prof. Gurfil, was featured in The Marker on occasion of the Israeli Space Week