דרור ברקי

צוות טכני ומנהלי

(04) 829-2715

dbarki@technion.ac.il

מנהרות הרוח, 414