אביתר אדלרמן

(04) 829-5603

eviatar.edlerman@gmail.com

מע' מערכות חלל מבוזרות