חנה פלום

צוות טכני ומנהלי

(04) 829-2260

hflum@ae.technion.ac.il

אוירונוטיקה, 217