יצחק פרנקל

יצחק פרנקל

פרופסור

(04) 829-2353

itzikf@technion.ac.il

אוירונוטיקה, 226