איגור גאיסינסקי

(04) 829-2815

igorg@technion.ac.il

מע' מנועי סילון וטורבינות גז