ארני גורן

מרצה נספח

04-829-2202

arnoldgoren@technion.ac.il

מרכז כטב"ם - חדר 146