גיל יוסילבסקי

גיל יוסילבסקי

פרופסור חבר

(04) 829-3240 

igil@technion.ac.il

אוירונוטיקה, 208

תואר ראשון: טכניון, 1980; תואר שני: טכניון, 1984; תואר שלישי: טכניון, 1989.

אווירודינמיקה של גופים וכנפיים בתנועה לא תמידית; תורות כנף אסימפטוטיות; מכאניקת הטיס; דינמיקת מסוקים; מכאניקת זורמים ותהליכי הסעה; אווירו-הידרו-דינאמיקה של בעלי חיים.

  • Iosilevskii G. and Levy Y., ‘Experimental and numerical study of cyclogiro aerodynamics,’ AIAA Journal 44 (12), 2006, pp. 2866-2870
  • Iosilevskii G., ‘Control with trim tabs and history-dependent aerodynamic forces,’ Journal of Fluids and Structures 23 (3), 2007, pp. 365-389
  • Iosilevskii G. and Weihs, D., ‘Hydrodynamics of sailing of the Portuguese man-of-war Physalia physalis,’  Journal of the Royal Society Interface 6 (36), 2009, pp. 613-626
  • Iosilevskii G., ‘Longitudinal waves in a submerged cylindrical cylinder,’ Journal of Applied Mechanics 78 (2), 2011
  • Iosilevskii G., ‘Aerodynamics of permeable membrane wings,’ European Journal of Mechanics – B/Fluids 30, 2011, pp 534–542
  • Iosilevskii G., Papastamatiou Y.P., Meyer C.G., and Holland K.N., ‘Energetics of the yo-yo dives of predatory sharks,’ Journal of Theoretical Biology 294, 2012, pp. 172–181
  • Iosilevskii G., ‘Indicial functions in weak ground effect,’ European Journal of Mechanics – B/Fluids 33, 2012, pp. 40–57
  • Iosilevskii G. and Joel D., ‘Aerodynamic trapping effect and its implications for capture of flying insects by carnivorous pitcher plants,’ European Journal of Mechanics – B/Fluids 38, 2013, pp. 65–72
  • Iosilevskii G., ‘Hydrodynamics of the undulatory swimming gait of batoid fishes,’ European Journal of Mechanics – B/Fluids 45, 2014, pp. 12–19