שמעון ג'וליוס

פוסט-דוק

SIMONJULIUS@GMAIL.COM

המעבדה לטורבו-מכונות ומעבר חום