רודולף כנר

צוות טכני ומנהלי

(04) 829-4605

rudyk@technion.ac.il

הנעה רקטית