סבלי חוסיד

מרצה נספח

(04) 879-1027 

savelyk@rafael.co.il

אוירונוטיקה, 128