גריגורי קליין

צוות טכני ומנהלי

(04) 829-2303

gregy.kl@tx.technion.ac.il

מע' מבנים