מרק קויפמן

צוות טכני ומנהלי

(04) 829-5980

aermark@tx.technion.ac.il

מע' אוירודינמית