עמירם לייטנר

Dr. עמירם לייטנר

מרצה נספח

(04) 879-1027 

amileitner@gmail.com

אוירונוטיקה, 128