יוסי מאיר

מרצה נספח

(04)-990-6467

josem@rafael.co.il

אוירונוטיקה, 122