דוד מישנה

מרצה נספח

(052) 866-5634

davidmishne@gmail.com

אוירונוטיקה, 122