אלכסנדר פוליאק

(04) 829-3807

alexanderp@technion.ac.il

מעבדה לטורבו-מכונות ומעבר חום