עמרי רנד

עמרי רנד

פרופסור אמריטוס

(04) 829-3487

rand@technion.ac.il

ליידי דייויס, 655

כנף סובבת, אוירומכניקה של כלי טיס בעלי רוטורים. אלסטיות אנאיזוטרופית, מבנים מרוכבים. כלי טייס אוטונומים.