מוטי רינגל

מרצה נספח

(054) 459-7841

ringel@cv.technion.ac.il

אוירונוטיקה, 122