תומר רוקיטה

מרצה נספח

(050) 403-9871

ta.tomer@gmail.com