ליאת סיון

צוות טכני ומנהלי

(04) 829-3807

liat.s@technion.ac.il

מעבדה לטורבו-מכונות ומעבר חום