שמר שלו

מרצה נספח

(050) 872-7052

slav47@bezeqint.net

אוירונוטיקה, 122