שלמה שפונד

מרצה נספח

(052) 851-3567

theshpunds@gmail.com