Front Viewer צופה קדמי

אופק הרצמן, יעקוב וקסמן, בת-חן חוזה, דין אבני, עידן פרידמן, עמית יהלום
עודד נווה
project image

כחלק מפרויקט גמר בתואר ראשון להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון ועל ידי שיתוף פעולה עם חברה ביטחונית, נבנה פרויקט, שמטרתו הינה פיתוח כלי טיס בעל יכולת תצפית קדמית לכוחות ימיים, תוך שילוב יכולת המראה ונחיתה אנכיים מסיפון, טיסה במהירויות המגיעות עד ל- 50 מטר לשנייה, יכולת שהייה ביעד למשך חצי שעה. כל זאת תוך נשיאת מטען מועיל של עד 3 ק"ג ויכולת שידור לאחור.

תיאור

זוהי שנתו השלישית של פרויקט זה אשר ממשיך ונסמך על העבודות שבוצעו בשנתיים שקדמו לו ע"י צוותי הסטודנטים כמו גם ע"י תומכים מהתעשייה והפקולטה. פרויקט זה הינו פרויקט מקיף אשר התמקד בתכן התצורה, האווירודינמיקה, בקרת הטיסה, מערכת ההנעה ועוד. כמו כן, במהלך הפרויקט התקיים שיתוף פעולה עם הפקולטה להנדסה של אוניברסיטת סן דייגו – San Diego State University בהובלת יוסי כץ. שיתוף הפעולה היה נדבך מרכזי בעבודתנו וכלל ישיבות וידאו שבועיות, שיתוף נתונים ודרכי עבודה, התייעצות לגביהם ולמידה משותפת של הנושאים. שיתוף פעולה זה כלל ביקור של הסטודנטים מאוניברסיטת סן דייגו בארץ במהלך חודש דצמבר וביקור של הסטודנטים מהטכניון באוניברסיטת סן דייגו במהלך חודש אפריל. הביקורים והמפגשים נועדו לחיזוק שיתוף הפעולה והלמידה המשותפת של שתי הקבוצות.

במסגרת העבודה השנה בוצע תכן מדגים מוקטן לפרויקט, המשך עבודה בנושא הבקרה לשלב הטיסה הישרה והאופקית, שיפור ביצועים אווירודינמיים, בחירת מערכת הנעה למדגים, ביצוע ניסוי מנהרה ויצירת מודל CAD למדגים.

front viewer 1


Front Viewer צופה קדמי