תפריט צד

מעבדת מבנים על שם קרומביין

המעבדה למבני אוויר-חלל ע"ש קרומביין, בראשותו של פרופ' חיים אברמוביץ'.
יכולות: סימולציות באלמנט סופי: NASTRAN ,ANSYS ו-ABAQUS, תכן וביצוע של ניסויים מבניים, העמסה דינמית, העמסה סטטית וקריסה, העמסה בהלם, העמסה תרמית, תנודות, שימוש בחומרים פייזואלקטריים.
ציוד: 3 מכונות העמסה מטיפוס MTS: 100 kN, 250 kN and 500 kN, מדי תאוצה, מערכות לקליטת נתוני מדי עיבורים, חיישנים ומפעילים פייזואלקטריים, אוסצילוסקופים, מדי עיבורים והדבקתם, פטיש מודלי של חברת NI.

פרויקטים במימון אירופי FP7

DAEDALOS: Dynamics in Aircraft Engineering Design and Analysis for Light Optimized Structures
DESICOS: New Robust Design Guideline for Imperfection Sensitive Composite Launcher Structures
PEASSS: Piezoelectric Assisted Smart Satellite Structure

Structures

צילום על ידי שלמה שהם

Technion – Israel Institute of Technology