מיטוב טיסת מקבץ לגיאולוקציה חללית

נעם לייטר
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' פ. גורפיל
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Space based geolocation with a cluster of satellites performing time difference of arrival measurements (TDOAs) can provide accurate tracking of a Mars rover, a redundant navigation system in a jammed GNNS environment, or a cost-effective system for autonomously locating distress signals. Numerous estimation schemes have been used for geolocation with TDOAs. In this study, it is shown that former methods are highly sensitive to the initial estimate due to the nonlinear nature of the hyperbolic TDOAs. This initial ambiguity is solved in the current research by first applying algebraic methods, borrowed from computer graphics, to find all possible initial positions. Then, additional measurements are used to perform multiple model estimation techniques to statistically distinguish between the true target and fictitious initial positions. In addition, tight estimation bounds are derived for the multiple model estimator. These estimation bounds are then used to optimize the cluster trajectories resulting in optimal positioning performance in several simulation scenarios.

הסמינר יינתן באנגלית

שני, 24-02-2014, 16:00 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


מיטוב טיסת מקבץ לגיאולוקציה חללית