סיכונים בפיתוח והנדסת מערכות בתכנית דלילה

פרופ' יוסי בן-אשר
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Delilah (at the top of the stamp) is an air-to-surface missile with precision strike capabilities against both fixed and moving targets, with a maximum range of over 200 km, beyond the range of anti-aircraft weaponry, and minimal risk to air crew. Delilah performed successfully during the Second Lebanon War, as part of the IDF's efforts to destroy long-range missiles aimed at Israel. In the seminar the development risks will be presented and analyzed. The associated systems engineering processes – particularly the risk reduction development tests – leading to the successful system will be described.

Seminar Image

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 08-01-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


סיכונים בפיתוח והנדסת מערכות בתכנית דלילה