תופעת גלי-הלם תונדים והשפעתה על אווירודינמיקה לא-תמידית בכנפיים דו-מימדיות ותלת-מימדיות

מיכאל יובנוביץ'
עבודה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתה של פרופ' ד. רווה
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Shock-buffet is a transonic, non-linear, flow instability phenomenon, in which a shock-wave generated on a lifting surface interacts with a partially, or fully separated boundary layer, resulting in oscillating flow over the surface. Shock-buffet degrades the performance of airfoils and wings, and it may also compromise flight vehicle safety. Moreover, the interaction of shock-buffet with the elastic structural motion of the airfoil or wing may induce aeroelastic responses that are highly undesirable from the point of view of structural integrity, aerodynamics, and flight handling qualities. Hence, there is a strong motivation to better understand, model, and ultimately control transonic aeroelastic phenomena in the vicinity of shock-buffet. The present study employs Unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes (URANS) Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations to study the transonic shock-buffet instability phenomenon and related unsteady aerodynamic responses on 2D and 3D wings. The study sheds new light on shock-buffet characteristics and suggests novel ideas such as: instability mechanism of buffet on 2D airfoils; identification of essential conditions for instability onset; classification of buffet-related aeroelastic instabilities; and the discovery of a new instability mechanism on 3D swept wings.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 02-04-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


תופעת גלי-הלם תונדים והשפעתה על אווירודינמיקה לא-תמידית בכנפיים דו-מימדיות ותלת-מימדיות