חקירת השפעת אלסטיות כנף על רהיטות שחרור מטען

איציק מזרחי
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתה של פרופ"ח דניאלה רווה
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

The study explores wing elasticity effects on the store separation process, based on computational fluid dynamics simulations. The nominal test case is that of an unmanned aerial vehicle that carries two identical stores, without fins or control surfaces, on two wing stations in a symmetric configuration. The stores are ejected during straight and level flight at 0.35M, 2500m.

Simultaneous, time-accurate analysis of the dynamic aeroelastic wing response and the store's trajectory reveals that the most significant aeroelastic effect is a roll motion developed by the store. This roll motion is due to misalignment of the ejection force vector and the store's center of gravity, due to the wing's static and dynamic elastic deformations.

The seminar talk will present a parametric study of the effects of various structural and configurational parameters on the wing's response, and consequently on the store's rolling motion.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 13-06-2018, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


An Investigation of Wing Elasticity Effects on Store Separation