אווירואקוסטיקה חישובית: סדר גבוה וסדר נמוך

רדה ר. מנקבדי
אוניברסיטת אמברי-רידל לאווירונאוטיקה, פלורידה, ארה"ב

The first attempts to predict aerodynamically-generated sound based on direct solution of Navier-Stokes equations began in early 1990. This relatively new field has now come a long way. n. We present two examples: Reducing UAV Wing Noise: We use a high-order LES code to explore the possibility of using Synthetic Jet Actuators to reduce Noise. The other example is Rocket Lift-off Noise:  To enable studying noise generated by realistic geometries, we adopt a Hybrid RANS-LES approach using low-order scheme on non-uniform grid to predict the noise produced by impinging jets representing vertical take-off of aircrafts or Rockets Lifts-off.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 25-05-2016, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Computation Aeroacoustics: High-Order and Low-Order