הנחיה שיתופית לפגיעה מתואמת בזמן

יצחק מאיר
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' ט. שימא
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Most familiar missile engagements involve a single interceptor and a single target, but it is quite safe to argue that cooperation between multiple interceptors may increase the mission's success rate. In the case of anti-ship missiles, for example, a salvo attack, in which multiple missiles hit the target simultaneously, is one of the most efficient countermeasures devised so far against ships’ multiple defense measures.

We will begin the talk by examining the one-on-one problem of interception of a moving target with an interceptor that has a minimum turn radius constraint. We will show results of an analysis of both the problem of minimum-time interception, as well as the problem of interception at a predefined time. We will then provide sufficient conditions for the applicability of a simultaneous interception of a moving target by a group of interceptors and use the proposed path-elongation algorithms to coordinate the group members to obtain a simultaneous interception.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 26-03-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Cooperative Guidance for Simultaneous Impact Time