קריסה דינמית של ננו-קורות

אורן בוך
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' ח. אברמוביץ'
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

In the present study, a generalized nonlocal beam theory, based on the nonlocal equations of Eringen and Timoshenko type beam, is presented to study the buckling and free vibrations of nano-beams. Then the influence of the axial compression on the natural frequencies of the nano-beams is investigated.
The influence of the nonlocal parameter seminar-27-08-14-Oran-Buch_Page_1 on the buckling loads, natural frequencies and load-frequency relation is then evaluated.
Finally the nonlinear equation of motion of a nano-beam being impacted by a pulse type axial compression load at one end is solved to yield the dynamic buckling of a nano-beam.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 27-08-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, חדר 165, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Dynamic buckling of nano-beams