ייצור ביתי - או איך לגלות שתמיד יש לך זמן פנוי

נדב כצמן
רפאל / מו"א

The lecture describes the process of combining a hobby project and home manufacturing techniques to create a home built UAV system (ground station and drone for the FPV hobby).
The project is comprised of subsystems made from scratch (at home) as well as integrated open source / open hardware modules.

הסמינר יינתן בעברית

שני, 26-10-2015, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Home Manufacturing – or Finding Out That You Have Too Much Spare Time