עקיבה חללית אחר גופי חלל בעלי יחס גדול של שטח פנים למסה

דניאל ברק
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' פיני גורפיל
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

High Area to Mass Ratio (HAMR) space objects in high Earth orbits experience oscillations in orbit eccentricity due to the force of the Solar Radiation Pressure (SRP). These variations, which change the orbital altitude, render HAMR space debris a threat for high-altitude space systems, such as geostationary satellites. This threat is enhanced because of the limited ground-based tracking capability of high-altitude HAMR objects.

In this talk, we will propose using in-orbit tracking of HAMR objects using optical systems. This approach enables in-situ estimation of various properties of HAMR objects, such as the specific SRP force, which subsequently provide better orbit predictions. The design of a stereoscopic in-orbit HAMR object tracking system and a concomitant parameter estimation algorithm will be presented. Different design alternatives for the tracking system and algorithm will be examined as well, and their performance will be evaluated using a variety of operational scenarios.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 18-05-2016, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


In-Orbit Tracking of High Area-to-Mass Ratio Space Objects