חקירת התגובה בין אלומיניום ומים להפקת מימן ואחסון אנרגיה

שני אליצור
עבודה לקראת התואר דוקטור תחת הנחייתם של פרופ' אמריטוס אלון גני ודר' ולרי רוזנבנד
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Hydrogen is considered to be the fuel of the future due to its environmental friendly reaction products, only water, and its high specific reaction energy, about three times more than fossil fuels. The challenges preventing a wide use of hydrogen are associated with its storage and transportation problems due to its very low density and high reactivity and explosion hazard.

This research aims at investigating the characteristics of on-site and on-demand production of hydrogen using the chemical reaction between aluminum powder and water. It utilizes an original, patented, in-house, aluminum activation method that enables spontaneous reaction between aluminum and any type of water at regular conditions; room temperature and atmospheric pressure. The hydrogen produced from the reaction can be channeled directly into a fuel cell to generate electricity without pollution and at high specific electric energy of up to 2200 Wh/kg Al.

The seminar will present an experimental and theoretical investigation of the aluminum-water reaction for hydrogen and electric energy production on demand for aerospace, marine, and ground applications.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 11-01-2017, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Investigation of Aluminum-Water Reaction for Hydrogen Production and Energy Storage