חקירה של חומרים אנרגטיים על בסיס סיליקון ננו-נקבובי

יבגניה גולדה קישילב
עבודה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתו של פרופ' אלון גני
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

This study investigates a unique energetic material based on nano-porous silicon fuel impregnated with an oxidizer. This energetic material is very promising due to its integration potential with MEMS systems, which are realized using the same raw material – silicon.

Nano-porous silicon is an inert material that can be fabricated by anodization of silicon in a hydrofluoric acid solution. The inert nano-porous silicon structure is transformed into an energetic material by impregnation of a dissolved oxidizer into the nano-pores. The preparation method and the thermal characteristics of this energetic material applying different oxidizers have been investigated thoroughly. Energy outputs as high as 9.3 kJ/g, twice the value for TNT, have been measured using Differential Scanning Calorimeter. The energetic reaction was demonstrated by ignition of the samples using a hot plate above 300°C, a semi-conductor bridge device, and a standard ignitor.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 13-04-2016, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Investigation of Nano-Porous Silicon Based Energetic Materials