מנחיתים חללית ישראלית ראשונה על הירח

ערן פריבמן
SpaceIL

http://www.spaceil.com/he/ 

הסמינר יינתן בעברית

שלישי, 21-10-2014, 10:00 (התכנסות בשעה 09:30)

כיתת הספריה, חדר 165, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Landing the First Israeli Spacecraft on the Moon