יצירת עילוי על ידי כנפיים מנפנפות בריחוף

יאיר שגב
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' ג. יוסילבסקי
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Lift generation by flapping wings has been a central topic of research in unsteady aerodynamics for over half a century. Early research in insect flight attempted to explain and quantify their performance using quasi-steady analysis of aerodynamic properties. With increased understanding of the importance of non-steady effects (such as delayed stall or lift build-up), later models resorted to unsteady methods. These included limited analytic models, numerical vortex methods of varying complexity, and recently CFD analyses.
The common denominator of both early and more recent research is the calculation of aerodynamic properties using prescribed wing motion: the position and attitude of the wings are assumed to be known (measured) functions of time. The problem with this approach is that it does not take into account possible anatomical limitations in providing the required forces and moments to the wing.
We propose an alternative approach, in which the motion of the wing during the stroke is a consequence of applied root moments. We will present the differences between the two approaches, and analyze the effects of various morphological parameters on the efficiency of a hovering insect.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 05-02-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


יצירת עילוי על ידי כנפיים מנפנפות בריחוף