הסבת מנוע מיקרו-טורבו סילון לטורבו מניפה על ידי שימוש בתיבת הילוכים רציפה: חקר ביצועים תרמודינמי

קובי קדוש
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ"מ בני צ'יקורל
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

In this study, the viability, performance, and characteristics of a turbojet-to-turbofan conversion through the use of a continuously variable transmission (CVT) are investigated. By an in-house thermodynamic simulation code, the performance of the simple cycle turbojet, a direct shaft joined turbofan, and a CVT coupled turbofan with variable bypass are contrasted. The baseline turbojet and turbofan findings are validated against a commercial software. The comparison indicates high quantitative agreement.
Analyzing the results of the turbofan engine equipped with a variable bypass and CVT, it is observed that both the thrust and the efficiency are increased. The augmented thrust is observed to be an artifact of enhanced component matching and wider operational range introduced by variable bypass capability. On the other hand, the introduction of CVT contributes to the reduction in fuel consumption. Therefore, the current research suggests that adaptation of a micro-turbojet into a variable cycle micro turbofan will greatly improve the performance and efficiency of existing engines, in addition to providing a pathway towards extended use in various applications.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 03-08-2016, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Micro-Turbojet to Turbofan Conversion via Continuously Variable Transmission: Thermodynamic Performance Study