אופטימיזציית וקליברציית רגישות אנמומטר מבוסס חוטי-להט בטמפרטורה קבוע עבור זרימות טרנסונית

יפים יבלוצ'קין
עבודה לקראת תואר מגיסטר בהנחיית פרופ' משנה בני צ'וקורל
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

A simple optimization method is proposed for multi-wire CTA probe design. The optimization computes the sensitivities to density, velocity and total temperature for each wire, based on empirical Nu – M – Re and ƞ – M – Re correlation for heated cylinders in compressible flow. This correlation is a reasonable estimator for the compressibility effect, enabling the reduction to M-independent relation. The output is a set of optimal wire temperatures and diameters, recommended for probe production. Following the manufacturing, it is necessary to calibrate each wire for Re – Nu relationship and apply together with the empirical compressibility relation. The technique allows the use of a single probe with multiple wires across a range of transonic flows with various conditions.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 23-08-2017, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Multi-Hotwire Probe Sensitivity Optimization in Constant Temperature Anemometry (Cta) for Transonic Flows