תגובה אוירואלסטית לא ליניארית של כנפיים מחוברות

ראונו קוולארו, מועמד לדוקטורט
בתכנית הדוקטורט המשותפת של אוניברסיטת סן-דייגו ואוניברסיטת קליפורניה

Aeroelastic design of  joined-wing configurations is yet a relatively unexplored topic which poses several difficulties. Due to the overconstrained nature of the system combined with structural geometric nonlinearities, the behavior of joined wings is often counterintuitive and presents challenges not seen in standard configurations. Bi-stabe regions and isola-type of bifurcations are inherent to the configuration and may lead to branch-jumping phenomena well below nominal critical load. This talk will focus on limit cycle oscillation with particular emphasis on nonlinear dynamics.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 02-07-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Nonlinear Aeroelastic Response of Joined Wings