הנחיה אופטימלית ובקרה להכתבת זווית וזמן פגיעה

רוני צליק
עבודה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתו של פרופ' טל שימא
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Shaping the trajectory of an interceptor is crucial for numerous reasons, including the ability to take into account environmental factors and countermeasures. Moreover, we gain the ability to specify the impact angle and the intercept time.

We will begin the talk with an introduction on the inscribed-angle guidance concept, which enables the imposition of a required impact angle against stationary and moving targets. The relationship between inscribed-angle guidance and parallel-navigation will be presented, showing that a collision course can be obtained for specific constant inscribed-angle. Then, a linear optimal control based guidance law that enforces the inscribed angle guidance concept will be presented.

This will be followed by the presentation of a new impact time guidance concept, based on the geometric principle that constraints the interceptor to follow a circular trajectory. Application of the guidance concept for stand-off tracking of stationary and moving targets will be demonstrated as well.

Finally, a new three-point guidance concept for simultaneously imposing impact angle and intercept time will be introduced. The guidance concept is based on a geometric principle that constraints the interceptor to follow an elliptic trajectory.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 10-04-2019, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Optimal Guidance and Control for Imposing Impact Angle and Time