מיטוב של חומרים מרוכבים נגד פגיעות בליסטיות באמצעות אלגוריתמים גנטיים

ד"ר מת'יו יונג
סמינר משותף של: הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל ומכון אשר לחקר החלל

Composite materials are materials with two or more heterogeneous phases. Examples of composite materials are carbon and glass reinforced composites. Composites offer the designer greater flexibility in tailoring the material to the structure, and may outperform traditional monolithic engineering materials such as aluminium or steel particularly in weight-critical applications. The design space of a composite structure is very large and combines both continuous and discrete variables. In a laminated structure, examples of discrete variables are the number of plies and the ply materials, and examples of continuous variables are the thickness and ply angles.
Genetic algorithms are optimisation algorithms based on population genetics. There are a number of peculiarities of genetic algorithms that make them ideal at solving optimisation problems for composites: they are capable of handling discrete and continuous variables, they can efficiently explore very large search spaces, and they do not need an explicit understanding of how the design variables affect the fitness.
This presentation will be about my experience working with genetic algorithms as applied to impact and blast problems. Some possible avenues for applying genetic algorithms to assist the work of ASRI is in the optimisation of materials or structural topologies to minimise weight and maximise payload.

הסמינר יינתן באנגלית

שני, 29-09-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

חדר הסמינרים 201, מכון אשר לחקר החלל

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Optimisation of Composites against Impact using Genetic Algorithms