חקירה פרמטרית של הרכבי אלומיניום, טונגסטן ופלואור-פולימרים

הילה שאלתיאלי
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' אמריטוס אלון גני
התכנית הבין יחידתית להנדסת תכן ויצור, הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל,
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

The Reactive materials under study are solids mixtures of Aluminum, Tungsten and different types of Fluor-Polymer powders. The metal powders used as the fuel and the Fluor- Polymers as oxidizers of the mixtures. The Energy release potential of Aluminum / Fluor- Polymer mixture is very significant. Indeed, under certain conditions, provided that the polymer chain starts to brake, an exothermic reaction between the reactants produces a great amount of heat, gases and solid particles residues. The main issues in the lecture will be the ignition characteristics as well as thermal and output performance of the mixtures. In order to examine these parameters, different types of mixtures were prepared and a variety of measurements and comparative experiments were conducted. The research included thermal and calorimetric analyses performed in three different instruments, and different experiments to examine the ignition reaction, among them open burning and closed vessel experiments.

הסמינר יינתן בעברית

שני, 22-05-2017, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Parametric Investigation of Aluminum, Tungsten and Fluor-Polymer Mixtures