הנעת פלסמה ליישומי חלל – מגמות טכנולוגיות

ד"ר דן לב
מחלקת מערכות הנעה בחלל
רפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

In the past two decades, plasma propulsion for space applications has seen an increasing use for all types of satellites, from hefty GEO communications satellites, through tiny cubesats and to deep space missions. In particular, thanks to the propellant mass savings associated with using plasma propulsion, it is the leading candidate for communications satellite mega-constellations in low earth orbit, such as those proposed by SpaceX and OneWeb. In addition, the financial incentives in employing efficient plasma thrusters drove both industry and academia to develop new types of plasma thrusters. To date, a myriad of technological subclasses of plasma propulsion exist, each at a different Technological Readiness Level (TRL).

The presentation will cover the basic aspects of plasma propulsion and present its physical concepts. The presentation will then focus on current technological trends with their implementation in contemporary space missions. Lastly, the presentation will briefly present current developments at Rafael, all focused on Hall thruster based propulsion systems.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 06-11-2019, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Plasma Propulsion for Space Applications – Technological Trends