חיזוי של האינטרקציה הלא-לינארית בין גל דו-ממדי לא יציב לבין הזרימה הממוצעת של שכבות גזירה

איליה מלכין
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' י. כהן
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

In recent years, active flow control (AFC) has become a new branch in fluid mechanics. The long term goal of the current research is to predict and understand the change in incompressible flow field over a separated wing due to the addition of a two-dimensional (2D) instability wave.

In the present work the nonlinear interaction between the mean flow and a 2D coherent disturbance in a 2D turbulent wake is investigated.  For this purpose a theoretical model is examined. The proposed model is based on the triple decomposition method: it is assumed that the flow field consists of a quasiparallel mean flow, coherent sinusoidal perturbation and incoherent turbulent fluctuation which are taken into account using a constant eddy viscosity model.

Different normalizations of the linear solution are examined. In addition, the effects of Reynolds number, frequency and amplitude of the forced wave on the evolution of the flow field are investigated.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 29-04-2015, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, חדר 165, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Prediction of the nonlinear interaction between a 2D instability wave and the mean flow of unbounded shear flows